Home About Us

Chindi Rugs

Chindi - Tone Multi


Product Code: CR01

Chindi - Tone Multi


Product Code: CR02

Chindi - Tone Multi


Product Code: CR03
 

Chindi Rug Design


Product Code: CR04

Chindi Rug Design


Product Code: CR05

Chindi Rug Design


Product Code: CR06
 

Chindi Rug Design


Product Code: CR07

Chindi Rugs Checks


Product Code: CR08

Chindi Rugs Checks


Product Code: CR09
 

Chindi Rugs Checks


Product Code: CR10

Chindi Rugs Checks


Product Code: CR11

Chindi Rugs Paddle


Product Code: CR12
 

Chindi Rugs Solid-Plain


Product Code: CR13

Chindi Rugs Solid-Plain


Product Code: CR14

Chindi Rugs Solid-Plain


Product Code: CR15
 

Chindi Rugs Solid-Plain


Product Code: CR16

Chindi Rugs Solid-Plain


Product Code: CR17

Chindi Rugs Solid-Plain


Product Code: CR18
 

Chindi Rugs Solid-Plain


Product Code: CR19

Chindi Rugs Stripes


Product Code: CR20

Chindi Rugs Stripes


Product Code: CR21
 

Chindi Rugs Stripes


Product Code: CR22

Denim Chindi Rug Design


Product Code: CR23

Chindi Hand made Oval


Product Code: CR24
 

Chindi Hand made Oval


Product Code: CR25

Chindi Hand made Oval


Product Code: CR26

Chindi Hand made Oval


Product Code: CR27
 

Chindi Hand made Round


Product Code: CR28

Chindi Hand made Round


Product Code: CR29

Chindi Hand made Round


Product Code: CR30
 

Chindi Hand made Round


Product Code: CR31

Cotton Chind Multi Rugs


Product Code: CR32